Adatvédelmi nyilatkozat


A www.ujpalocorszag.hu üzemeltetője az Új Palócország Egyesület (3100 Salgótarján, Erdész út 6. Bírósági nyilvántartási szám: 12-02-0002001) tájékoztatja a Weboldal (továbbiakban: Weboldal) látogatóit személyes adatok kezeléséről és védelméről. A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal:


1.Adatkezelő: Új Palócország Egyesület
Székhelye: 3100 Salgótarján, Erdész út 6.
Elérhetősége: info@ujpalocorszag.hu
2.Adatfeldolgozó: Új Palócország Egyesület
Székhelye: 3100 Salgótarján, Erdész út 6.
Elérhetősége: info@ujpalocorszag.hu


Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat az Új Palócország Egyesület (továbbiakban: Üzemeltető) Weboldal használata során a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.


Az Üzemeltető elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.


A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával és/vagy ráutaló magatartással (az info@ujpalocorszag.hu vagy az otlet@ujpalocorszag.hu e-mail címekre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely szolgáltatás igénybevételekor az Üzemeltető személyed adatait kezelje a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő és ezt fenntartás nélkül elfogadja.


A Felhasználó adatainak törlését- az oldalon való regisztráció törlését, valamint a munkaerő adatbázisban való szereplését- bármikor kezdeményezheti az üzemeltetőnél.


Az alábbi Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet az Üzemeltető által. A Felhasználó köteles rendszeresen ellátogatni a Weboldalra és informálódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról. A jelenlegi adatvédelmi nyilatkozat 2016. október 03. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott adatokat az Üzemeltető a nyilatkozatban megadott módon kezeli.


IP-cím tárolása


Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében [R.T.1] és az oldalhasználat javítása céljából. Ettől eltérő adatkezelés esetén tájékoztatást adunk, amikor Ön megadja az ehhez szükséges információkat. Az IP címekhez a Felhasználó adatai elsődlegesen nem kerülnek hozzárendelése, azaz a Felhasználó ebben az esetben anonim marad. Mindazonáltal amennyiben Üzemeltető úgy értékeli, hogy a Weboldal használati feltételeinek betartását, a szolgáltatások, illetve egyéb Felhasználóink védelme miatt szükségessé válik, úgy az IP címeket a Felhasználók azonosítására használhatja.


Cookie-k használata


 A cookie (egyedi azonosító) olyan kis szövegfájl, melyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Önnek módjában áll engedélyezni vagy elutasítani ezen cookie-kat. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a cookie-kat, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kivételt képez ez alól, ha az oldal üzemeltetője előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.


Fontos információ, hogy a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó teljes mértékben rendelkezhet felettük.


Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy Weboldalunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni


Hírlevél, Direkt Marketing (DM)


Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ában foglaltak szerint a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámjaival a regisztráció során megadott elérhetőségein (pl. e-mail cím vagy telefonszám) az aktuális akciókról, információkról, új szolgáltatások nyújtásáról szóló tájékoztatás céljából megkeresse és a reklám anyagok, hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Erről a felhasználó regisztráció alkalmával, illetőleg a regisztrált adatok módosításakor jogosult dönteni.


Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli DM tevékenysége végzéséhez: név, e-mail cím, telefonszám. A hírlevélre a Weboldal bármely látogatója feliratkozhat. A felhasználó által megadott adatokat az Egyesület a leiratkozásig kezeli. A felhasználói személyes adatok kezelésére kizárólag az adatkezelő munkatársai jogosultak. Az Üzemeltető nem küld kéretlen reklámüzenetet, hírlevelet látogatóinak és felhasználóinak. Ezek küldéséről felhasználó jogosult bármikor indokolás és bárminemű korlátozás nélkül ingyenesen a hírlevélben és/vagy reklám ajánlatban megjelöltek szerint leiratkozni. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető leiratkozás esetén a hírlevél és reklám küldéséhez szükséges felhasználói személyes adatokat törli a nyilvántartásából és további reklám ajánlatokkal nem keresi meg a felhasználót.


Adatkezelés


A Weboldalon való böngészéshez a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, mint az Űrlapon való regisztrációhoz, azonban szükséges, hogy regisztráció során a meghatározott személyes adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.


A Felhasználó cselekvőképességének tudatában, önálló akaratával megegyezően fogadja el az alábbi, adatvédelmi nyilatkozatot.


2013. évi V. törvény 2:8. § alapján [A cselekvőképesség]:


(1) Minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét e törvény vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza.


(2) Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.


(3) A cselekvőképességet korlátozó jognyilatkozat semmis.


Az Info. tv., valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Üzemeltetővel fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A felhasználó Weboldalon történő látogatásával, illetve a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes adatainak adatfeldolgozás céljából, az Üzemeltető által esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához.


Tájékoztatjuk, hogy Az Ön által megadott adatokat az Üzemeltető az Infotv. alapján kizárólag a Weboldalon történő regisztráció és/vagy űrlap kitöltése(k) során a felhasználónak a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, valamint adatbázisban való részvétel a felhasználókkal történő szerződéskötés és az esetlegesen kapcsolódó , a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, illetve hírlevél küldése, valamint a Honlapon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli. Az adatokat az Adatkezelő harmadik fél számára az adatokat nem adhatja ki, munkaerő-közvetítői feladatokat az Üzemeltető nem lát el. Az Űrlap kitöltése során megadatott adatokból az Üzemeltető statisztikákat készít, melyeket névtelenül céljai megvalósulása érdekében korlátlanul felhasznál.


Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk, szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.


Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.


A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatok kérhetők el.


Weboldalon való regisztráció során:
    - Felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév)
    - E-mail címe
    - Lakcíme

Tájékozatjuk, hogy a regisztráció során a regisztrációkor használt böngészésre alkalmas eszköz IP címe, valamint a regisztráció pontos időpontja rögzítésre kerül.

Az adatbázisban való részvételhez az alábbi személyes adatok és mezők kitöltése kötelező:
    - Név (vezetéknév, keresztnév)
    - Nem
    - Születési dátum
    - Lakóhely
    - Tartózkodási hely
    - Telefonszám
    - E-mail cím
    - Jelenlegi foglalkoztatottság
    -  Amennyiben nem Nógrád megyében és/vagy térségben, vagy más országban dolgozik a jelenlegi munkahely (ország, megye, település)
    - Legmagasabb iskolai végzettség
    - Milyen területen szeretne elhelyezkedni
    - Mely településen és annak 5-10-25-50-100 km-es körzetében szeretne elhelyezkedni
    - Minimális bérigény
    - Elvárt foglalkoztatási jogviszony


További nem kötelezően kitöltendő mezők az adatbázisban való regisztráció során:
-    Személyiségjegyek6kompetenciák
-    Jelenleg külföldön dolgozik-e
-    Jelenleg Nógrád megyén vagy a térségen kívül dolgozik-e
-    Amennyiben külföldön/ térségen kívül dolgozik, hol dolgozik? (ország, megye, település)
-    Képzettség(ek), végzés helye, ideje, szakmai tapasztalat
-    Számítástechnikai ismeretek
-    Vezetői engedély, ha van kategóriája
-    Nyelvismeretek és szintek

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatokon túl az űrlap kitöltése során találhatók kötelezően kitöltendő mezők, az alábbi mezők kitöltésének hiányában, az adatbázisban való regisztráció sikertelen.


A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például név, cím, telefonszám, e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával engedélyezi- a törvényben előírt kivételektől eltekintve - esetben az Üzemeltető harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.


Kérjük, szíveskedjék figyelembe venni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott információkat az Ön által előzetesen jóváhagyott célokra, munkaerő adatbázisban az űrlap kitöltésével való regisztráció esetén a munkáltatók munkaerő igényének felmérése céljából használjuk fel. A felhasználó munkahely igényeit felmérő adatokat (például kor, végzettségek, nyelvismeret) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célokra vesszük igénybe, mely célokat a felhasználó cselekvőképességének tudatában hagy jóvá az Űrlap regisztráció elküldése előtt.


A felhasználók fizikai elérésére (tipikusan a pontos lakcím, a pontos tartózkodási hely vagy a pontos postacím) alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.


A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés:


Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.


Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 3100 Salgótarján, Erdész út 6. telephely) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: 3100 Salgótarján Erdész út 6. – Civil Közösségek Háza), illetve a(z) info@ujpalocorszag.hu e-mail címen kérhető.


Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.


A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.


Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Nyilvános kommunikációs csatornák a Weboldalon


Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor az oldal üzemeltetőjének joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.


A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:


Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, a felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. Jogérvényesítési lehetőségek: Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.


További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az Üzemeltetőt az info@ujpalocorszag.hu e-mail címen.


Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.


Adatok hozzáférhetőségének köre


2011. évi CXII.. törvény 3. § E törvény alapján:


7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a felhasználó hozzájárul az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett adatkezelés és adattovábbítás módjával, céljával, valamint megértette és elfogadja annak tartalmát.

Az alábbi törvény értelmében, a személyiségi jogok védelme érdekében a személy azonosítására szolgáló adatokat az Üzemeltető nem adhatja át. Ez nem vonatkozik az esetlegesen, törvény által előírt, kötelező adatszolgáltatásokra, amelyekre azonban csak rendkívüli esetekben kerülhet sor, illetve a Weboldal által üzemeltetett Űrlap és azzal történő munkaerő adatbázisban való részvétel céljából kifolyólag, a személy által az Űrlapon szerepeltetett adatokat kiadhatja harmadik személynek, az Űrlap kitöltésével megegyező célok elérése érdekében.


Személyes adatok védelme


2011. évi CXII. törvény 4. § E törvény alapján adatkezelési elvei alapján történik:


4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.


(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5)A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.Az Adatvédelmi Nyilatkozat megírása során felhasznált törvények listája


2013. évi V. törvény – A Polgári Törvénykönyvről


2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről


2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól


Salgótarján, 2016. október 03.

Legfrissebb információk
  • Civil Díj 2018 – Legígéretesebb új szervezetAz Új Palócország Egyesület a Civil Díj 2018-as pályázat döntősei közé került a ’Legígéretesebb új szervezet’ kategóriában. A NIOK Alapítvány a program keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjaz, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el.
  • Vujity Tvrko előadás és kávéházi beszélgetés SalgótarjánbanCsütörtök este teltház előtt zajlott Vujity Tvrtko első salgótarjáni előadása, Túl minden határon címmel. A közönség köszöntésekor Tvrtko azt kérte, hogy az időutazás végén csak az tapsoljon, aki erősebbnek érzi magát, a lehengerlő két órát követően a közönség álló tapssal köszönte meg az erőt, amit kapott.
  • Pályaválasztás, pályaorientáció az Új Palócország EgyesületnélAz Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően 2018. januárjától Diákklubunk keretében már színvonalas rendezvényeket, előadásokat, workshopokat is kínálunk tagjainknak. 2018. 01. 26-án tartottuk meg első rendezvényünket Pályaválasztás, pályaorientáció címmel.
  • Sikeres egyeztetések a 2018. évre vonatkozóanKarácsony közeledtével sem tétlenkedtünk, december 19-én az Emberi Erőforrások Minisztériumában és a Nemzetgazdasági Minisztériumban jártunk.
  • I. Karrierbörze Salgótarjánban2017.11.16-án került megrendezésre az első komplex Karrierbörze, Salgótarjánban. A rendezvényre elsősorban azokat vártuk, akik pályaválasztás előtt állnak, illetve fontosnak tartják a helyi lehetőségek megismerését és tudatosan szeretnék tervezni jövőjüket.
  • Pindroch Csaba lett egyesületünk arcaÖrömmel jelentjük be, hogy Pindorch Csaba, salgótarjáni származású színművész miután megismerte egyesületünk céljait és tevékenységét, tegnapi napon az Új Palócország Egyesület arca lett.
  • Vujity Tvrtko ...Túl minden határon…Új Palócország Egyesület és Zombori Kitti szervezésében hozzánk is ellátogat, Vujity Tvrtko nagy sikerű motivációs előadása. 2018. február 8-án Salgótarjánban, A József Attila Művelődési és Konferencia Központban lebilincselően izgalmas est várható, a Föld körül. Az év motivációs előadása rengeteg nevetéssel, még több kalanddal és a legyőzhetetlen erővel. Egy este, ami felemel és sokkal erősebbé tesz! Egy este, amit soha nem fog elfelejteni!
  • Fejleszd magad! Légy profi a munkaerőpiacon!A Tesco "Ön választ, mi segítünk" programján elnyert pályázat keretin belül megvalósuló "Fejleszd magad! Légy profi a munkaerőpiacon!" önfejlesztő foglalkozások hamarosan indulnak.
  • Interjú Deák Attilával az Új Palócország Egyesület elnökévelÓriási szükség van Salgótarjánban és Nógrád megyében arra, hogy beinduljon a kommunikáció a helyi piaci szereplők között.
  • Ébresztő emberek, elmennek a fiatalok!Az Új Palócország Egyesület, A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány „Civil staféta”című projektjével együttműködve hat középiskolában/gimnáziumban, összesen 16 előadást tartott az elmúlt pár hét során. Fontosnak tartjuk a fiatalok igényeinek és gondolkodásmódjának megismerését, hiszen nélkülük nincs jövője Salgótarjánnak. A rendkívüli osztályfőnöki órák keretében összesen 584 kérdőív került kitöltésre, melyek eredménye az alábbi elemzésben olvasható.
Fontosabb témák